● Leasing i Koszta


 

Wynajęcie pracownika tymczasowego to możliwość błyskawicznej reakcji w sytuacjach absencji personelu takich jak zwolnienia lekarskie, urlopy, nagłe wypadki losowe, czy też realizacja projektów wymagających czasowego zwiększenia liczby pracowników. W zależności od potrzeb Klient posiada możliwość wynajęcia pracownika na dowolny okres - kilka godzin, dni lub miesięcy, oraz elastycznie zmieniać liczbę pracowników. Podczas leasingu pracownika Najemca zwolniony jest z obowiązku zawierania umów, a praca naszego personelu rozliczana jest na podstawie faktury VAT. Po stronie AG+ pozostają wszelkie formalności dotyczące zawierania i rozwiazywania stosunków pracy.

 

 

Koszt usługi leasingu pracownika to stawka godzinowa lub miesięczna, ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju pracy, kwalifikacji personelu, zakresu obowiązków pracownika i wielkości zlecenia.

Po okresie leasingu, który bardzo często traktowany jest jak okres próbny istnieje możliwość przejęcia pracownika i zatrudnienie go we własnym zakresie.