● AG+ 5 Steps


1. Analiza potrzeb - wspólnie z Klientem tworzymy profil idealnego kandydata oraz ilości potrzebnych Pracowników.

 

2. Poszukiwanie kandydatów - analiza naszej bazy danych pod kontem wymagań Klienta. Opracowanie i dystrybucja oferty pracy w dużych serwisach internetowych, w portalach rekrutacyjnych.

 

3.  Selekcja i ocena - wstępna analiza aplikacji pod kątem zgodności z wymaganiami dotyczącymi

stanowiska. Test znajomości języka obcego (opcjonalnie). Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca

na poznanie kandydata, jego doświadczenia i kluczowych umiejętności.

 

4. Logistyka – „Dostarczenie” pracownika tymczasowego w miejsce i na czas określony przez Klienta.

 

5. Gwarancja – wygląd oraz doświadczenie pracownika tymczasowego. „Dostarczenie” nowego  pracownika jeśli wybrany nie spełni oczekiwań Klienta.